Healing Art Clinic

เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต ด้วยศาสตร์พลังงาน การบำบัด นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อรักษาอาการ บำบัด ฟื้นฟู คืนสมดุล และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน .

— Healing Art Clinic
  • สมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย

    ดร. สรสิช แสงนาค นายกสมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน

  • ติดต่อสมาคม
  • Contact us

    call us now

    096-928-6941 064-959-7195

  • Message us

ศาสตร์การแพทย์ไคโรแพรคติก คืออะไร

ศาสตร์วิชาการแพทย์ไคโรแพรคติกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการดูแลสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์และกระบวนการรักษาโรค แพทย์ไคโรแพรคติกคือแพทย์ผู้ซึ่งพิจารณาว่ามนุษย์นั้นดำรงอยู่อย่างบูรณาการ และให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสรีรวิทยาและความสมบูรณ์ของโครงสร้าง แพทย์จัดกระดูกนั้นเข้าใจดีว่าความสมบูรณ์ของโครงสร้างของกระดูกสันหลังและระบบกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ ระบบประสาทต่างๆจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะส่งผลถึงระบบการทำงานการทำงานทั้งหมดของร่างกาย

ขั้นตอนการรักษาจะต้องดำเนินการโดยแพทย์จัดกระดูกที่ได้รับการฝึกอบรมทางวิชาการและทางคลินิก จากสถาบันที่ได้รับการรับรองรวมถึงวิทยาลัยไคโรแพรคเตอร์ แต่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการวินิจฉัยและขั้นตอนทางอายุรเวท ขั้นตอนนั้นรวมไปถึงการปรับและจัดกระดูกสันหลัง ขา และเนื้อเยื่อที่อยู่ติดกันของร่างกายมนุษย์ รวมไปถึงการรักษาความผิดปกติของระบบการสั่งการจากไขสันหลัง บรรเทาวามผิดปกติของการทำงานของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการแก้ไขความผิดปรกติในโครงสร้างกระดูกสันหลังและส่วนที่เหลือของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก แพทย์จัดกระดูกจะสามารถฟื้นฟูระบบการทำงานของส่วนต่างๆในร่างกาย และช่วยปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่คนไข้ของพวกเขา

ข้อเท็จจริงของศาสตร์ไคโรแพรคติก จากองค์การอนามัยโลก

คำนิยาม ไคโรแพรคติก (มาจากภาษากรีกมีความหมายว่าการรักษาด้วยมือ) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและผลกระทบของความผิดปกติเหล่านี้บนระบบประสาท  และสุขภาพโดยทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับเทคนิคการรักษาด้วยมือเปล่า รวมถึงการจัดกระดูกด้วยการใช้มือ

ต้นกำเนิดและปริมาณผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพแพทย์จัดกระดูกนั้นเริ่มต้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง ดาเวนพอร์ต รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1895 (พ.ศ.2438) และขณะนี้ก็เป็นที่ยอมรับในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก บรรดาสมาคมไคโรแพรคติกแห่งชาติของแต่ละประเทศนั้นก็จะเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ไคโรแพรคติกโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับองค์การอนามัยโลก สมาคมแพทย์ไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทยเองก็เป็นที่ยอมรับจากสมาพันธ์ไคโรแพรคติกโลกในฐานะที่เป็นตัวแทนสมาคมแพทย์ไคโรแพรคติกจากประเทศไทย โดยมีแพทย์จัดกระดูกที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องในประเทศไทย 28 คน แพทย์จัดกระดูก 60,000 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา 6,000 คนในประเทศแคนาดา และอีกกว่า 90,000 คนจากทั่วโลก

ไคโรแพรคติกนั้นเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยา ไม่มีการผ่าตัด ใช้วิธีการรักษาด้วยมือเปล่า โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น

สมาคมแพทย์ไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย

Chiropractic

ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น

ไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัว ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ไม่เจ็บปวด รักษาเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย

ทำโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาต

การจัดกระดูกต้องทำโดยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการและทางคลินิก จากสถาบันที่ได้รับการรับรองในระดับสากลเท่านั้น

แก้ปวดด้วยมือเปล่า

ปรับโครงสร้างกระดูกสันหลัง ให้กลับมาอยู่ถูกที่ถูกทาง เพื่อฟื้นฟูอาการผิดปกติ รวมถึงอาการปวดต่างๆ ที่เกิดจากเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลัง อยู่ผิดตำแหน่งหรือโดนกดทับ