Healing Art Clinic

เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต ด้วยศาสตร์พลังงาน การบำบัด นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อรักษาอาการ บำบัด ฟื้นฟู คืนสมดุล และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน .

— Healing Art Clinic
  • สมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย

    ดร. สรสิช แสงนาค นายกสมาคม แพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน

  • ติดต่อสมาคมฯ
  • Contact us

    call us now 096-928-6941 064-959-7195

  • Message us

การศึกษาของการแพทย์ไคโรแพรคเตอร์

การศึกษาทางด้านไคโรแพรคติกแตกต่างกันแล้วแต่ละประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาทางด้านไคโรแพรคติกต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย แล้วเรียนต่อด้านไคโรแพรคติกห้าปีการศึกษา ตารางข้างล่างแสดงถึงโปรแกรมวิทยาลัยไคโรแพรคติกโดยทั่วๆไปในประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดไคโรแพรคติก ในประเทศต่างๆที่มีการรักษาแบบไคโรแพรคติกมีข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย จำเป็นต้องมีการฝึกทางด้านคลินิกหลังจากจบ และผ่านขบวนการสอบใบประกอบโรคศิลปะ และกับอาชีพทางด้านแพทย์ จะมีการศึกษาเฉพาะหลังจากจบคือ ประสาทวิทยา ออธอปิดิกส์ รังสีวิทยา การฟื้นฟูและไคโรแพรคติกการกีฬา

ก่อนหน้านี้ ไคโรแพรคเตอร์เกือบทั้งหมดจบจากวิทยาลัยอเมริกาเหนือ แต่ปัจจุบันนี้มีวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย (2) บราซิล (2) แคนาดา (2) เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ (2) สหราชอาณาจักร (4) และอเมริกา (17) ในประเทศส่วนใหญ่ วิทยาลัยเหล่านี้จะมีส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

ระยะเวลาในการศึกษา

จะต้องใช้เวลาการศึกษาเหมือนการแพทย์ทั่ว ๆ ไป คือ ประมาณ 6-8 ปี โดยจะต้องจบวิชาพื้นฐานการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ (Pre-Medicine) หรือ (Pre-Chiropractic) ในมหาวิทยาลัย 2 ปี ก่อนจะ Entrance เข้าเรียนมหาวิทยาลัย Chiropractic โดยจะใช้เวลาการศึกษาอีกประมาณ 4-5 ปี และได้รับดุษฎีบัณฑิตเฉพาะทางเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ไคโรแพรคติก Doctor of Chiropractic (D.C.)

ไคโรแพรคติกนั้นเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยา ไม่มีการผ่าตัด ใช้วิธีการรักษาด้วยมือเปล่า โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น

สมาคมแพทย์ไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย
  • ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 1993-1999 แพทย์จัดกระดูกหลายต่อหลายท่านต้องถูกจับกุมในข้อหารักษาคนไข้โดยไม่มีใบอนุญาต แพทย์จัดกระดูกท่านหนึ่งถูกตั้งข้อหาว่าเปิดดำเนินสถานพยาบาลโดยไม่มีใบอนุญาต บรรดาแพทย์จัดกระดูกที่ทำงานอยู่ในประเทศในช่วงเวลานั้นต้องทำงานด้วยความหวาดกลัวต่อการถูกจับกุมตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมสมาคมฯ

ใครคือหมอไคโรแพรคเตอร์

Chiropractor

ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น

ไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัว ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ไม่เจ็บปวด รักษาเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย

ทำโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาต

การจัดกระดูกต้องทำโดยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการและทางคลินิก จากสถาบันที่ได้รับการรับรองในระดับสากลเท่านั้น

แก้ปวดด้วยมือเปล่า

ปรับโครงสร้างกระดูกสันหลัง ให้กลับมาอยู่ถูกที่ถูกทาง เพื่อฟื้นฟูอาการผิดปกติ รวมถึงอาการปวดต่างๆ ที่เกิดจากเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลัง อยู่ผิดตำแหน่งหรือโดนกดทับ

Related Services

Please call 096-928-6941 064-959-7195

Or contact us via email form below