สมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย

แพทย์จัดกระดูก เป็นที่รู้จักและมีการรักษาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 1980 หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็ถูกบีบบังคับให้ออกจากประเทศ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการถูกจับกุมเพราะรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีใบอนุญาต การดำเนินธุรกิจด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรกได้เริ่มขึ้นในปี 1993 จวบจนปี 1998 ได้มีแพทย์จัดกระดูกทั้งหมด 10 ท่านที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนทำธุรกิจในประเทศไทย ณ ช่วงเวลานั้นแพทย์จัดกระดูกทั้งหลายได้ประกอบการโดยใช้ใบอนุญาตการทำงานและเสียภาษีอย่างถูกต้อง แต่สถานะภาพยังคงไม่ชัดเจน ขณะนั้นทางกระทรวงแรงงานได้ออกใบอนุญาตให้ แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ยอมรับให้ไคโรแพรคติกเป็นอาชีพที่ดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 1993-1999 แพทย์จัดกระดูกหลายต่อหลายท่านต้องถูกจับกุมในข้อหารักษาคนไข้โดยไม่มีใบอนุญาต แพทย์จัดกระดูกท่านหนึ่งถูกตั้งข้อหาว่าเปิดดำเนินสถานพยาบาลโดยไม่มีใบอนุญาต บรรดาแพทย์จัดกระดูกที่ทำงานอยู่ในประเทศในช่วงเวลานั้นต้องทำงานด้วยความหวาดกลัวต่อการถูกจับกุมตลอดเวลา

สถานการ์ณนี้เหมือนๆกับในช่วงเวลาเริ่มแรกของวิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกับช่วงยุคบุกเบิกไคโรแพรคติกในสหรัฐอเมริกา ไคโรแพรคเตอร์ในประเทศไทยต่างพยายามอย่างหนักด้วยความรู้และแสดงถึงเจตนาอันสุจริตของพวกเขาที่จะของพวกเขา