Healing Art Clinic

เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต ด้วยศาสตร์พลังงาน การบำบัด นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อรักษาอาการ บำบัด ฟื้นฟู คืนสมดุล และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน .

— Healing Art Clinic
 • สมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย

  ดร. สรสิช แสงนาค นายกสมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน

 • ติดต่อสมาคม
 • Contact us

  call us now

  096-928-6941 064-959-7195

 • Message us

Service Overview

การตรวจ ABI ลักษณะเหมือนการตรวจวัดความดันโลหิตทั่วไป ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ให้ความแม่นยำสูง และไม่มีความเสี่ยงหรือได้รับความเจ็บปวดในขณะตรวจ โดยจะอาศัยหลักการเปรียบเทียบความดันโลหิตระหว่างหลอดเลือดแดงที่แขน (Brachial artery) และหลอดเลือดแดงที่ขาบริเวณข้อเท้า (Ankle)

วิธีการตรวจ

ทำได้โดยการวัดดัชนีความดันที่ข้อเท้า เปรียบเทียบกับค่าความดันของแขนในแต่ละข้าง Ankle Brachial Pressure Index, ABI เพื่อตรวจดูว่ามีการตีบตันของหลอดเลือดข้างนั้นๆ หรือไม่ค่าการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงควรมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 ค่าการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่น้อยกว่า 0.9 แสดงว่าน่าจะมีปัญหาการอุดตัน และถ้าตรวจเพิ่มเติมโดยการถ่ายภาพรังสีหลังการฉีดสีในเส้นเลือดแดงแล้ว ผลที่ได้พบว่า 95% มีภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ การตรวจวัดค่าการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงสามารถแบ่งระดับความรุนแรงของโรคได้ โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังหรือแขนขาอ่อนแรงและมีอาการปวดมากเมื่อออกกำลังกายจะมีค่าการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงอยู่ระหว่าง 0.5 – 0.8 ในกรณีนี้ควรปรึกษาแพทย์ระบบหลอดเลือดเพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม

ใครบ้างที่มีปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคแล้วควรตรวจแบบ ABI

 1. ภาวะอ้วน
 2. ความดันโลหิตสูง
 3. ประวัติสูบบุหรี่
 4. ภาวะโคเลสเตอรอลสูง
 5. ประวัติครอบครัวเป็นโรค PAD โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง
 6. ผลการตรวจร่างกายพบว่า มีค่า Homocysteine และ Lipoprotein ที่สัมพันธ์กับการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ซึ่งสามารถนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเรื้อรังอื่นๆ

ประโยชน์ของตรวจ ABI

 • ใช้ประเมินระดับความรุนแรงของการตีบของหลอดเลือด
 • ใช้ตรวจเพื่อประเมินผลภายหลังการรักษา
 • ช่วยทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจในอนาคต โดยมีการศึกษาที่บ่งชี้ว่า ผู้ที่มีอายุเฉลี่ย 66 ปี ที่มีค่า ABI ผิดปกติ จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจได้มากกว่าผู้ที่ค่า ABI ปกติ
 • ดูการอุดตันของหลอดเลือดแดงและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
 • ใช้ในการช่วยวินิจฉัยหรือค้นหาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่ขาตีบตันในระยะแรก ๆ ที่มักพบบ่อยร่วมกับการอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและสมอง

Price List of Treatments

 • Chiropractic for Adult
  2,500.-
 • Chiropractic for 1-6 yrs
  2,000.-
 • Chiropractic for 7-12 yrs
  2,300.-
 • PEMF
  1,000.-
 • Physiotherapy
  1,500.-
 • NAD+ IV  Treatment
  9,900.-
 • ABI
  990.-

ทำไมต้องตรวจ ABI

เพื่อตรวจดูการอุดตันของหลอดเลือดแดงและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด รวมทั้งยังสามารถตรวจหาและประเมินภาวะความเสี่ยงต่างๆ ได้ เช่น วินิจฉัยหรือค้นหาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่ขาในระยะแรกๆ ที่มักพบบ่อยร่วมกับการอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและสมอง โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีอาการปวดขา ปวดน่อง และเป็นตะคริว การตรวจเบื้องต้นที่สามารถนำไปสู่การค้นหาโรคสำคัญอื่นๆ ได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ทำไมต้องที่ Healing Art Clinic

ที่ Healing Art สหคลินิก ให้บริการครอบคลุมการฟื้นฟูดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสมผสาน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต ใช้ศาสตร์พลังงาน การบำบัด นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อรักษาอาการ บำบัด ฟื้นฟู คืนสมดุล และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน และดูแลโดยแพทย์ไคโรแพรคติก ที่มีประสบการณ์ ภายใต้การนำ นพ.สรสิช แสงนาค นายกสมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย

Please call 096-928-6941 064-959-7195

Or contact us via email form below

We will contact you within one business day.