ประวัติ สมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติก แห่งประเทศไทย

แพทย์จัดกระดูก เป็นที่รู้จักและมีการรักษาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 1980 หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็ถูกบีบบังคับให้ออกจากประเทศ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการถูกจับกุมเพราะรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีใบอนุญาต การดำเนินธุรกิจด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรกได้เริ่มขึ้นในปี 1993 จวบจนปี 1998 ได้มีแพทย์จัดกระดูกทั้งหมด 10 ท่านที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนทำธุรกิจในประเทศไทย ณ ช่วงเวลานั้นแพทย์จัดกระดูกทั้งหลายได้ประกอบการโดยใช้ใบอนุญาตการทำงานและเสียภาษีอย่างถูกต้อง แต่สถานะภาพยังคงไม่ชัดเจน ขณะนั้นทางกระทรวงแรงงานได้ออกใบอนุญาตให้ แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ยอมรับให้ไคโรแพรคติกเป็นอาชีพที่ดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

Our Features

There's lots of people in this world who spend so much time watching their health that they haven't the time to enjoy it.

— Josh Billings

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 1993-1999 แพทย์จัดกระดูกหลายต่อหลายท่านต้องถูกจับกุมในข้อหารักษาคนไข้โดยไม่มีใบอนุญาต แพทย์จัดกระดูกท่านหนึ่งถูกตั้งข้อหาว่าเปิดดำเนินสถานพยาบาลโดยไม่มีใบอนุญาต บรรดาแพทย์จัดกระดูกที่ทำงานอยู่ในประเทศในช่วงเวลานั้นต้องทำงานด้วยความหวาดกลัวต่อการถูกจับกุมตลอดเวลา สถานการ์ณนี้เหมือนๆกับในช่วงเวลาเริ่มแรกของวิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกับช่วงยุคบุกเบิกไคโรแพรคติกในสหรัฐอเมริกา ไคโรแพรคเตอร์ในประเทศไทยต่างพยายามอย่างหนักด้วยความรู้และแสดงถึงเจตนาอันสุจริตของพวกเขาที่จะของพวกเขา

ไคโรแพรคติกในประเทศไทย

ใคร? คือแพทย์ไคโรแพรคติก

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 1993-1999 แพทย์จัดกระดูกหลายต่อหลายท่านต้องถูกจับกุมในข้อหารักษาคนไข้โดยไม่มีใบอนุญาต แพทย์จัดกระดูกท่านหนึ่งถูกตั้งข้อหาว่าเปิดดำเนินสถานพยาบาลโดยไม่มีใบอนุญาต บรรดาแพทย์จัดกระดูกที่ทำงานอยู่ในประเทศในช่วงเวลานั้นต้องทำงานด้วยความหวาดกลัวต่อการถูกจับกุมตลอดเวลา สถานการ์ณนี้เหมือนๆกับในช่วงเวลาเริ่มแรกของวิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกับช่วงยุคบุกเบิกไคโรแพรคติกในสหรัฐอเมริกา ไคโรแพรคเตอร์ในประเทศไทยต่างพยายามอย่างหนักด้วยความรู้และแสดงถึงเจตนาอันสุจริตของพวกเขาที่จะของพวกเขา ทางสมาคมเสียเวลาไปเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นที่ทำการเจรจากับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยมีเป้าหมายให้เกิดการยอมรับให้ไคโรแพรคติกเป็นสิ่งที่ถูกกฏหมาย ทางสมาคมแพทยไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทำให้กระทรวงสาธารณสุขยอมรับและจัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทุ่มเทในการศึกษาให้ตระหนักถึงศักยภาพของการแพทย์ไคโรแพรคติก ทางสมาคมเองก็มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการแสดงการสาธิตที่กระทรวงสาธารณสุข

ความพยายามอย่างหนัก

บรรดาสมาชิกของสมาคมใช้เวลาหลายพันชั่วโมงทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือการได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ รายงานต่างๆที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรักษาด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกได้ถูกแปลเป็นภาษาไทย และส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็จัดส่งพนักงานไปยังทุกๆคลินิกที่เปิดดำเนินการ เพื่อตรวจสอบบันทึกผู้ป่วย ทางเจ้าพนักงานมีอำนาจโดยอิสระที่จะติดต่อกับคนไข้ของคลินิกต่างๆเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ โชคดีที่เรามีกลุ่มของแพทย์จัดกระดูกที่ดีซึ่งทำงานอยู่ที่นี่และได้ให้บริการที่ดีเยี่ยม เราจึงสามารถผ่านการประเมินนี้ไปได้อย่างสวยสดงดงาม

หลายปีผ่านไปพร้อมกับความล้มเหลวหลายครั้ง เนื่องด้วยบางสมาคมวิชาชีพทางการแพทย์ได้คัดค้านความพยายามของเราที่จะผลักดันให้ไคโรแพรคติกเป็นที่ยอมรับอย่างถูกกฎหมาย จดหมายคัดค้านหลายต่อหลายฉบับถูกส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำให้การเดินทางไปสู่การเป็นวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมายของพวกเราล่าช้าลง แต่เรายังคงพากเพียรอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายแล้วในปี 2007 หลังจาก 8 ปี ของการทำงานอย่างหนัก ความพยายามของพวกเราก็ได้รับรางวัลเป็นการตรากฎหมายของกฎระเบียบการแพทย์ไคโรแพรคติก ซึ่งเป็นการยอมรับถึงวิชาชีพนี้ในประเทศไทย

Thailand Chiropractic Association

ความสำเร็จของการก่อตั้ง

เมื่อมองผ่านเส้นทางของการออกกฎระเบียบของการแพทย์ไคโรแพรคติก ซึ่งเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสมาคมการแพทย์ไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย ซึ่งอนุญาตให้พวกเราบรรดาแพทย์จัดกระดูกในปัจจุบันดำเนินการได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการถูกจับกุมอีกต่อไป เราจึงสามารถที่จะตอบสนองต่อภารกิจ และให้บริการแก่สาธารณชนได้เต็มความสามารถเป็นที่สุด ขณะเดียวกันก็ได้เสนอทางเลือกแก่ผู้ป่วยได้เลือกรักษากับแพทย์ด้วยการทานยา หรือจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อขจัดปัญหาทางสุขภาพของพวกเขาให้ได้เร็วที่สุด

ติดต่อสมาคมแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย